Bolagsrätt

Bolagsrätt

Praktisk bolagsrätt

DeLorean Advokat biträder företag och ägare med alla typer av bolagsrättsliga ärenden. Vi hjälper er med frågor kring aktiebolagslagens bestämmelser i praktiken. Behöver ni hjälp att reglera ägande i aktieägaravtal eller partneravtal? Vi kan stödja vid frågor om styrelsens och VD:s ansvar. Vi hjälper svenska och internationella klienter vid etablering i Sverige och utomlands. Vi biträder vid emissioner och andra frågor kring investeringar i bolag.

Några av de ärenden vi arbetar med är bl a:

– emissioner
– aktieägaravtal
– omstruktureringar
– likvidationer
– registeringsärenden hos Bolagsverket
– nybildning av aktiebolag
– corporate governance
– bolagsordning
– protokoll
– ägarfrågor
– ledningsfrågor
– bolagsstyrning
– optionsavtal
– rättsutredningar
– beslutsstöd
– internutredningar


Kan vi hjälpa dig?

Ring oss på 08 – 410 194 00 eller tryck här för att kontakta oss för att se om vi kan hjälpa dig eller ditt företag.