Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik

Konkret entreprenadrätt

Vi har stor erfarenhet av entreprenadrelaterade tvister och kan bistå er med kvalificerade råd.

Vi kan hjälpa er från upphandling, avtalsskrivning och förhandling, till genomförande och uppföljningsarbete.

Vi erbjuder assistans inom bl a:
• Fel- och skadeståndsansvar
• Upprättande och utvärdering av förfrågningsunderlag
• Avtalsgranskning, upprättande av avtal och förhandlingar
• Detaljplaner samt plan- och bygglagen (PBL)
• Konsumententreprenader