Entreprenadrätt & Bygg

Entreprenadrätt & Bygg

Konkret entreprenadjuridik

Vi har stor erfarenhet av entreprenadrelaterade tvister och kan bistå er med kvalificerade råd.

Vi kan hjälpa er från upphandling, avtalsskrivning och förhandling, till genomförande och uppföljningsarbete.

Vi erbjuder assistans inom bl a:
• Fel- och skadeståndsansvar
• Upprättande och utvärdering av förfrågningsunderlag
• Avtalsgranskning, upprättande av avtal och förhandlingar
• Detaljplaner samt plan- och bygglagen (PBL)


Kan vi hjälpa dig?

Ring oss på 08 – 410 194 00 eller tryck här för att kontakta oss för att se om vi kan hjälpa dig eller ditt företag.