EU- och konkurrensrätt

EU- och konkurrensrätt

Solid EU practice

Vi har bred kunskap i EU-rätt och erfarenhet av att lämna rådgivning i EU-rättsliga frågor. Vi lämnar råd avseende svensk nationell rätt i förhållande till EU-rätten. Vi kan företräda som ombud i förvaltningsdomstol avseende regulatoriska frågor. Vi biträder vid avtalsskrivning, nyetableringar och företagsförvärv där bl a konkurrensfrågor är av betydelse.