EU- & konkurrensrätt

EU- & konkurrensrätt

Handfast EU-rätt

Vi har bred kunskap i EU-rätt och erfarenhet av att lämna rådgivning i EU-rättsliga frågor. Vi lämnar råd avseende svensk nationell rätt i förhållande till EU-rätten. Vi kan företräda som ombud i förvaltningsdomstol avseende regulatoriska frågor. Vi biträder vid avtalsskrivning, nyetableringar och företagsförvärv där bl a konkurrensfrågor är av betydelse.


Kan vi hjälpa dig?

Ring oss på 08 – 410 194 00 eller tryck här för att kontakta oss för att se om vi kan hjälpa dig eller ditt företag.