Fastigheter och bostadsrätter

Fastigheter och bostadsrätter

Praktisk fastighets- och bostadsrätt

Behöver ni hjälp med förvärv eller försäljning av en fastighet eller bostadsrätt? Har ni drabbats av felaktigheter vid en försäljning? Vi hanterar de frågor som kan uppkomma vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter. Vi anlitas även vid tvister om nyttjanderätt och hyra samt arrende.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:

 • Bostadsrätt
 • Tvister avseende fastigheter
 • Finansiering och säkerheter
 • Tvister i bostadsrättsföreningar
 • Fel- och skadeståndsansvar rörande bostadsrätter
 • Mäklartvister
 • Tvister om klientmedel ochh depositionsavtal vid fastighets- eller bostadsrättsförsäljning
 • Tomtfrågor
 • Andrahandsuthyrning
 • Arrende
 • Processer rörande fastigheter i hyres- och arrendenämnd eller domstol.