Fastighets- och bostadsrättsjuridik

Fastighets- och bostadsrättsjuridik

Fastigheter och bostadsrätter

Behöver ni hjälp med förvärv eller försäljning av en fastighet eller bostadsrätt? Har ni drabbats av felaktigheter vid en försäljning? Vi hanterar de frågor som kan uppkomma vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter. Vi anlitas även vid tvister om nyttjanderätt och hyra samt arrende.

 • Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:
 • Bostadsrätt
 • Tvister avseende fastigheter
 • Finansiering och säkerheter
 • Tvister i bostadsrättsföreningar
 • Fel- och skadeståndsansvar rörande bostadsrätter
 • Mäklartvister
 • Tvister om klientmedel ochh depositionsavtal vid fastighets-eller bostadsrättsförsäljning
 • Tomtfrågor
 • Andrahandsuthyrning
 • Arrende
 • Processer rörande fastigheter i hyres- och arrendenämnd eller domstol.

Kan vi hjälpa dig?

Ring oss på 08 – 410 194 00 eller tryck här för att kontakta oss för att se om vi kan hjälpa dig eller ditt företag.