Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser

Konkret M&A

DeLorean Advokat biträder svenska och internationella företag vid företagsförvärv och investeringar. Vi biträder vid transaktioner rörande avtalsrättsliga frågor, immaterialrätt, arbetsrätt, m.m.

• Joint ventures
• Due diligence
• Kapitalanskaffning
• Nyemission av aktier och andra värdepapper
• Private placements
• Private Equity
• Venture Capital
• Omstruktureringar


Kan vi hjälpa dig?

Ring oss på 08 – 410 194 00 eller tryck här för att kontakta oss för att se om vi kan hjälpa dig eller ditt företag.