IT, Telekom och Teknologi

IT, Telekom och Teknologi

Heltäckande juridik kring IT och teknologi

Vi är experter inom IT, telekom och teknologi. Vi rådger företag och utvecklare inom digitala tjänster och digital business. Vi tillhandahåller bred och djup rådgivning inom dessa områden, alltid med fokus på att förstå den grundläggande affären.

Vanliga projekt som vi lämnar rådgivning om inom IT-området och digital business är bl a:

– Molnbaserade tjänster
– Upphandling av IT-system
– Utveckling och licensering av programvara
– e-handel
– digitala media
– framtagande av allmänna villkor
– spelutveckling
– apputveckling
– frågor om konflikter, ägande och nyttjanderätt till varumärken, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter
– konsultrelaterade frågor
– arbetsrättsliga frågor
– förhandling, omförhandling, granskning och analys av IT-avtal och andra digitala avtal
– informations- och personuppgifter
– dataskydd (GDPR)
– outsourcingavtal
– insourcing
– agil utveckling
– internationell licensering
– utlandsetablering
– tvister
– ägandefrågor rörande digitala tillgångar


Kan vi hjälpa dig?

Ring oss på 08 – 410 194 00 eller tryck här för att kontakta oss för att se om vi kan hjälpa dig eller ditt företag.