Tvistelösning & processer

Tvistelösning & processer

Säker tvistlösning

Gedigen erfarenhet av tvistlösning och processer

Vi har långtgående erfarenhet att processa i allmän domstol och förvaltningsdomstol i olika instanser eller skiljeförfaranden i Sverige. Vi har erfarenhet av att biträda i tvister för företag, privatpersoner, statliga och kommunala myndigheter.

Vi hanterar både komplexa och omfattande tvister, mindre lokala tvister, samt mer svårhanterliga tvister som i vanligt tal kan kategoriseras som s.k. “surdegar”, där det krävs särskilt kreativ hantering och analys av underliggande materia.

Kommersiella tvister

Vi hanterar tvister inom många olika områden. När det gäller kommersiella tvister så hanterar vi och har erfarenhet av bl a, men inte begränsat till:

 • tvister om fordringar
 • avtalstvister
 • tolkning av kommersiella avtal
 • arbetsrättsliga tvister
 • entreprenadtvister
 • tvister om immateriella rättigheter som varumärken och upphovsrätt
 • kvarstad
 • bolagsrättsliga frågeställningar
 • it-rätt
 • licensfrågor
 • investeringsfrågor
 • aktieägaravtal
 • handelsbolagsavtal
 • produktsäkerhet
 • agentavtal
 • distributionsavtal
 • utmätning och exekution
 • hyrestvister eller andra frågor om nyttjanderätt
 • upphandling
 • ekonomiska och ideella föreningar
 • bostadsrättsföreningar
 • delägartvister
 • tvister om ägande av rättigheter
 • konsultarvoden
 • skadestånd

Många tvister rör flera rättsområden samtidigt och kräver ingående expertkunskap. Vi tillhandahåller det jämte ett nära samarbete med våra klienter under processens gång. Vårt biträde bygger på att vi kan klientens affärsområde och vet hur vi på bästa sätt skall kombinera processföring i domstol med möjligheterna att förhandla fram en möjlig affärsmässigt gångbar lösning.

Internationella tvister

Vi hanterar både nationella och internationella tvister som kan röra flera utländska jurisdiktioner. Vi har ett omfattande inarbetat internationellt nätverk av advokatkollegor som kan assistera oss i alla länder världen över i tvister och processer. Det är avgörande att erhålla lokal rådgivning i internationella tvister. Vi samordnar kontakter med utländska ombud i internationella ärenden så att du som klient får en bättre kontroll över ärendet och att tvisten kan skötas på bästa sätt från Sverige.

Kan vi hjälpa dig?

Ring oss på 08 – 410 194 00 eller tryck här för att kontakta oss för att se om vi kan hjälpa dig eller ditt företag.