Strategisk och taktisk rådgivning tvistlösning

Öppet alla dagar till 22

01. Bredd och djup

Effektiv rådgivning

Vi ser ser till att dina projekt får rätt bemanning. Vi arbetar lean och ser till så att du kan fokusera på att komma framåt och få resultat. Med tekniska hjälpmedel och fokuserad rådgivning vid rätt tillfälle hjälper vi er på ett kostnadseffektivt sätt.

02. Uppdrag efter behov

Få rätt nivå på rådgivningen

Vi matchar vår kompetens med era behov. Vi anpassar våra projektverktyg efter den kostym som ni efterfrågar. Det ger en bättre leverans av juristtjänster och ger er bättre kontroll på kostnaderna.

03. Resultatfokus

Full uppmärksamhet på affären

Vi brinner för affärsutveckling och hur vi kan forma juridiken för att passa och utveckla era affärsmodeller. Det gör att vi alltid har fokus på att våra lösningar skall ge er en bättre utväxling och resultatanpassning.

Architecture perspective Modern Building sky scraper Business background cityscape

Vi hjälper dagligen företag och deras ägare med tvistelösning och processer. Vi ger handfasta råd. Vi är alltid tillgängliga för avstämning och avlastning eftersom tvisterna ofta är kritiska för verksamheten. Vårt uppdrag är att hålla fokus på slutresultatet, dvs ett positivt utfall för verksamheten.

Som bolagsjurist i en alltmer komplex och stimulerande roll kan tvister bli alltför krävande, särskilt vid en snäv budget. Vi erbjuder olika lösningar för avlastning och även mängdrabatt. Med regelbundna avstämningar med en enda kontaktperson kontrollerar du ärendet. Vi hjälper er även att se till att juristavdelningen blir en del av värdeskapandet i verksamheten

  • affärsmässig tvistelösningrådgivning
  • 360 graders perspektiv
  • ombud i allmän domstol, förvaltningsrätt, skiljenämnd
  • förprocessuell analys
  • förhandlingsstöd
  • riskanalys

Kommersiella avtal

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa svenskar med global affärsjuridik. Vi är också vana vid att assistera internationella klienter eller advokater som platsombud i Sverige. Vårt globala kontaktnät av advokater gör det möjligt för oss att hjälpa ert företag lokalt i alla länder världen över. Det gör det enkelt för er att fokusera på det som är viktigast för er – er verksamhet.

Strategisk och taktisk rådgivning tvistelösning

Gruvar du dig för ostyriga tvister som redan inträffat eller riskerar att göra det? Behöver du lyhörda råd som kan hjälpa dig och ditt företag att agera istället för att reagera? Återta kontrollen tidigt genom att avvärja och hantera tvister med förhandling. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag att ta affärsmässiga beslut och företräda som ombud när konflikter har uppstått. Vi hjälper er att allokera resurserna effektivare samtidigt som ni minimerar era risker – för bättre resultat.

Probleminventering

Vid vardagliga frågor om affärsjuridik i verksamheter av olika storlek behövs löpande rådgivning. Alla frågor kanske inte kräver advokatkontakt, men vissa frågor kräver ändå att sättas in i sitt sammanhang för att hanteras på rätt sätt. Vi hjälper er även med juridiken gällande enklare allmänna frågor som rör hantering av avtal, villkor och processer. Behöver du hjälp med ett skuldebrev? Eller frågor om garantier eller fullmakter? Med fokus på affären och resultat kan du alltid vara säker på att vi vägleder er till rätt väg.

Byte av advokatbyrå

Vi gör det enkelt för er att flytta er juridik till oss när ni behöver ett nytt erbjudande. Vill ni sänka kostnaderna? Är ni missnöjda med ert nuvarande ombuds utbud? Vi är vana vid att ta över tvister och andra ärenden från tidigare ombud. Vi hanterar hela processen och sköter alla kontakter.

Kan vi hjälpa dig?

Ring oss på 08 – 410 194 00 eller tryck här för att kontakta oss för att se om vi kan hjälpa dig eller ditt företag.