Offentliga verksamheter

Öppet alla dagar till 22

01. Erfarenhet

Vi ser ser till att dina projekt får rätt bemanning. Vi arbetar lean och ser till så att du kan fokusera på att komma framåt och få resultat. Med tekniska hjälpmedel och fokuserad rådgivning vid rätt tillfälle hjälper vi er på ett kostnadseffektivt sätt.

02. Kostnadseffektivitet

Vi matchar vår kompetens med era behov. Vi anpassar våra projektverktyg efter den kostym som ni efterfrågar. Det ger en bättre leverans av juristtjänster och ger er bättre kontroll på kostnaderna.

03. Resultat

Vi brinner för offentlig verksamhet och hur vi kan forma juridiken för att passa och utveckla er verksamhet. Det gör att vi alltid har fokus på att våra lösningar skall ge er en bättre utväxling och resultatanpassning.

A modern office building detail

Ni har ingen tidigare löpande advokatkontakt, men har behov av att outsourca hela eller delar av er juridiska hantering. Kontakta oss så att vi kan träffa er för en genomgång innan offert.

Ni använder redan flera olika byråer, men vill få ett bättre pris på att samla alla affärer hos en advokatbyrå. Kontakta oss så att vi kan träffa er för en genomgång innan offert.

Ni har samlat er juridik hos en större byrå och vill se om ni kan sänka era kostnader genom att använda mer effektiva advokattjänster. Kontakta oss så att vi kan träffa er för en genomgång innan offert.

Offentlig upphandling

DeLorean Advokat har lång erfarenhet av rådgivning med koppling till offentlig sektor samt offentlig upphandling. Detta innebär att vi kan erbjuda biträde till såväl anbudslämnare, myndigheter, statliga och kommunala bolag samt andra offentliga aktörer inom området.

Vi har erfarenhet från mycket stora upphandlingar, särskilt inom IT-system och outsourcing. Vi kan bidra i hela eller delar av upphandlingsprocessen.

Med bakgrund från statlig och kommunal sektor samt med anställda statsvetare har DeLorean Advokat en djup förståelse och respekt för kulturen inom statlig och kommunal verksamhet. DeLorean Advokat har även mångårig erfarenhet av bredd och djup inom affärsjuridiken. Kombinationen av att förstå och respektera både offentlig verksamhet som näringslivets förutsättningar innebär en betydande fördel vid rådgivningen kring offentlig upphandling.

För anbudslämnare är vi vana vid förhandling och kontraktsskrivning. Vi kan företräda som ombud i överprövningar av beslut vid offentlig upphandling. DeLorean Advokat kan även hjälpa till vid granskning, bearbetning och utformning av förfrågningsunderlag samt utvärdering av anbud.

Strategisk och taktisk rådgivning tvistelösning

Gruvar ni er för ostyriga tvister som redan inträffat eller riskerar att göra det? Behöver du lyhörda råd som kan hjälpa dig och din organisation att agera istället för att reagera? Återta kontrollen tidigt genom att avvärja och hantera tvister med förhandling. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa myndigheter och kommunala bolag att ta affärsmässiga beslut och företräda som ombud när konflikter har uppstått. Vi hjälper er att allokera resurserna effektivare samtidigt som ni minimerar era risker – för bättre resultat.

Probleminventering

Vid vardagliga frågor om juridik i verksamheter av olika storlek behövs löpande rådgivning. Alla frågor kanske inte kräver advokatkontakt, men vissa frågor kräver ändå att sättas in i sitt sammanhang för att hanteras på rätt sätt. Vi hjälper er även med juridiken gällande enklare allmänna frågor som rör hantering av avtal, villkor och processer. Behöver du hjälp med ett skuldebrev? Eller frågor om garantier eller fullmakter? Med fokus på verksamheten och resultat kan du alltid vara säker på att vi vägleder er till rätt väg.

Byte av advokatbyrå

Vi gör det enkelt för er att flytta er juridik till oss när ni behöver ett nytt erbjudande. Vill ni sänka kostnaderna? Är ni missnöjda med ert nuvarande ombuds utbud? Vi är vana vid att ta över tvister och andra ärenden från tidigare ombud. Vi hanterar hela processen och sköter alla kontakter.

Kan vi hjälpa dig?

Ring oss på 08 – 410 194 00 eller tryck här för att kontakta oss för att se om vi kan hjälpa dig eller ditt företag.