Pontus Sörlin

Advokat / Founding Partner

Pontus Sörlin har lång och ingående erfarenhet av att lämna handfast juridisk rådgivning till små och medelstora bolag, kommunala bolag och statliga myndigheter. Han är en uppskattad och handfast processjurist som har lång erfarenhet av att hjälpa företag och privatpersoner att ta affärsmässiga beslut när konflikter har uppstått.

Trusted advisor

Pontus är van s.k. trusted advisor till ägare i ägarledda bolag och mindre styrelser. Han är en särskilt uppskattad affärsjuridisk rådgivare bl a inom digitala affärer, teknik och innovation.

Med lång och ingående erfarenhet av att ge råd till startups och nya företag har DeLorean Advokat efter knappt 1,5 år blivit en av 10 bästa advokatbyråerna för startups i Stockholm enligt Founder Institute (oktober 2018). Pontus arbetar regelbundet med nya och växande företag i nätverket Connect där han hjälper startups att komma vidare med sina projekt och företag.

Pontus personliga globala kontaktnät av advokater gör det även möjligt att snabbt hjälpa DeLorean Advokats klienter på plats i alla länder världen över.

Hands-on approach

Pontus kombinerar en lyhörd och nyfiket positiv inställning med en skoningslös driven attityd för att alltid hitta den bästa möjliga vägen för sina klienter. Hans uppfattning är att alla problem har en lösning som kan förändra hans klienters situation till det bättre.

Extensiv utredningsbakgrund

Med en tung utredningsbakgrund som statsvetare har han fått en särskild förståelse för statlig och kommunal verksamhet och offentlig rätt. Han har tidigare företrätt kommunala bolag och statliga myndigheter inom bl a processer, IT-rätt och upphandlingsrätt. Hans kunskaper om offentlig verksamhet har också blivit en stor tillgång i hans rådgivning till företag och privatpersoner, som har använder sig av hans breda kunskaper inom både offentlig rätt och affärsverksamhet.

Innovation, teknik och juridik

Pontus har bakgrund från Chalmers tekniska högskola och ordförande för praktikgruppen för Teknologi i advokatnätverket Mackrell International. Han sitter även i styrelsen för Svenska Föreningen för IT och juridik som bl a utvecklar legal tech och området kring framtidens juridiska tjänster.

Kompakt erfarenhet

Pontus har varit aktiv både vid mindre nischade advokatbyråer och några av Sveriges större affärsjuridiska advokatbyråer. DeLorean Advokat erbjuder det bästa från båda världarna – alltid med utgångspunkt från klientens bästa intressen och upplevelse.

Kontakt

Mobil: + 46 (0) 709 36 81 29

Epost: pontus.sorlin@delorean.law

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund
IBA (International Bar Association)
ABA (American Bar Association)
ELTA (European Legal Technology Association)
SFIR (Svenska Föreningen för Immateriellt Rättsskydd)
SIJU (Svenska Föreningen för IT och Juridik), styrelseledamot

Bakgrund

2017 DeLorean Advokat, grundare
2014 Gärde Wesslau Advokatbyrå, partner; Mackrell International
2008 Karlerö & Co/KLA – Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, biträdande jurist, advokat; ADVOC
2007 Advokatfirman VEGA, biträdande jurist
2006 Advokatfirman NOVA, biträdande jurist
2004 Huddinge tingsrätt, notarietjänstgöring
2003 Juridiska Institutionen, Göteborgs universitet/Handelshögskolan, projektledare
2003 Chalmers tekniska högskola, Center for Intellectual Property Studies (CIP), projektledare
2003 Göteborgs universitet/Handelshögskolan, Jur. kand.
1998 Göteborgs universitet, fil. kand. Statsvetenskap

Kan vi hjälpa dig?

Ring oss på 08 – 410 194 00 eller tryck här för att kontakta oss för att se om vi kan hjälpa dig eller ditt företag.