Upphandling och outsourcing

Upphandling och outsourcing

Statsvetare och affärsadvokater

DeLorean Advokat har lång erfarenhet av rådgivning med koppling till offentlig sektor samt offentlig upphandling. Detta innebär att vi kan erbjuda biträde till såväl anbudslämnare, myndigheter, statliga och kommunala bolag samt andra offentliga aktörer inom området.

Vi har erfarenhet från mycket stora upphandlingar, särskilt inom IT-system och outsourcing. Vi kan bidra i hela eller delar av upphandlingsprocessen.

Med bakgrund från statlig och kommunal sektor samt med anställda statsvetare har DeLorean Advokat en djup förståelse och respekt för kulturen inom statlig och kommunal verksamhet. DeLorean Advokat har även mångårig erfarenhet av bredd och djup inom affärsjuridiken. Kombinationen av att förstå och respektera både offentlig verksamhet som näringslivets förutsättningar innebär en betydande fördel vid rådgivningen kring offentlig upphandling.

För anbudslämnare är vi vana vid förhandling och kontraktsskrivning. Vi kan företräda som ombud i överprövningar av beslut vid offentlig upphandling. DeLorean Advokat kan även hjälpa till vid granskning, bearbetning och utformning av förfrågningsunderlag samt utvärdering av anbud.


Kan vi hjälpa dig?

Ring oss på 08 – 410 194 00 eller tryck här för att kontakta oss för att se om vi kan hjälpa dig eller ditt företag.