Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt för arbetsgivare

Arbetsrätt är alltid ett rättsområde som är ständigt aktuellt för dig som äger eller driver företag. Vi lämnar råd i alla typer av arbetsrättsliga ärenden. Vi biträder klienter vid förhandlingar med fackförbund och för talan vid tingsrätter och i Arbetsdomstolen. Vi assisterar vid ingående av avtal som anställningsavtal eller avtal med uppdragstagare. Viktiga frågor som rådgivningen omfattar är sekretess, lojalitet och konkurrensklausuler. Vi arbetar med att hantera uppsägningar och problem vid personalnedskärningar.

Vi erbjuder rådgivning bland annat rörande:
– Anställningsavtal
– Omorganisationer
– Arbetsrättsliga frågor vid företagsöverlåtelser
– Uppsägning
– Biträde vid förhandlingar med fackföreningar
– Whistleblowing
– Bonus- och andra incitamentsprogram
– Skydd för företagshemligheter
– Konkurrensklausuler
– Tvisteförhandlingar och arbetsrättsliga processer inför allmän domstol, Arbetsdomstol och skiljenämnder